vastgoedmanagement

Westrom, strategisch organisatie advies centralisatie vs decentralisatie divisie Industrie

Doel van deze opdracht was het opstellen van een strategische advies over de huisvesting van de Divisie Industrie en het begeleiden van het management bij het maken van een keuze

Arnhem, Contourennota vastgoedbeheer

Doel van deze opdracht was het opstellen van een beleidsnotitie met de strategische contouren van de geambieerde vastgoedorganisatie.

Assen, Advisering Vastgoedmanagement

Doel van de opdracht was het opstellen van een contourennota Vastgoed voor het vastgoedbeheer bij de gemeente Assen. In deze contourennota dienen de belangrijkste kaders ten aanzien van het geambieerde vastgoedbeheer te zijn omschreven.

Velsen, Exploitatie Forteiland IJmuiden

Doel van deze opdracht was het begeleiden van de gemeente Velsen bij het aangaan van een samenwerking met een marktpartij bij de exploitatie van het Forteiland.

Gemeente Leeuwarden, Portefeuille analyse

Doel van het project was het maken van een strategische analyse van de vastgoedportefeuille van de gemeente en daarbij bij ieder object een tactische strategie te bepalen.

Kerkrade, Advisering Vastgoedmanagement

Doelmatigheid en doeltreffendheid onderzoek naar het vastgoedbeheer van de gemeente Kerkrade.

Gemeente Rotterdam, Ontwerp van de flowcharts van het nieuwe Shared Service Center Facility Management

Doel van het project is vaststellen van de flowcharts van de nieuwe organisatie FSR (Shared Service Center Facility Management)

Zorggroep Raalte, Opstellen Vastgoedbeleid

Doel van het project was het opstellen van een vastgoedbeleid zodat gefundeerde keuzes in de ontwikkeling van een nieuw project gemaakt konden worden alsmede de keuze tussen het in eigendom hebben van gebouwen en het aanhuren van gebouwen.

Gemeente Zaanstad, In kaart brengen van de vastgoedprocessen

In de eerste ontwikkeling van een vastgoedorganisatie voor de gemeente Zaanstad heeft Deloitte de belangrijkste vastgoedprocessen in kaart gebracht. Deze zijn vervolgens op een lager detailniveau nader uitgewerkt.

Woongroep Twente, Bepalen betekenis van het begrip ‘lokale verankering voor de fuserende woningcorporaties

Doel van het project was het in beeld brengen van de ‘lokale belangen’ van drie corporaties die onderdeel uit maakten van het samenwerkingsverband Woongroep Twente. Deze lokale belangen dienden in de missie, visie en het bedrijfsplan van een nieuwe op te richten woningcorporatie.

Comments are closed.