grond- en vastgoedexploitaties

Gemeente Utrecht, Medior planeconoom gemeente Utrecht

Doel het invullen van de planeconomische rol op het project Stationsgebied van de gemeente Utrecht. Verantwoordelijk voor subsidies, conditionerende maatregelen, diverse deelprojecten

VNG, Inzichtelijk maken consequenties van de kredietcrisis voor grondexploitaties

Doel van deze opdracht is het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van de kredietcrisis voor de financiële positie van gemeenten.

Diverse gemeenten, Toets waardering grondexploitaties t.b.v. Jaarrekening controle

Doel van deze opdrachten was het verkrijgen van inzicht in de waardering van grondexploitaties ten behoeve van de jaarrekeningcontrole 2009.

Gemeente Schiedam, Doorlichting grondexploitaties en projectevaluatie

Doel van deze opdracht was het vaststellen van de grondexploitaties. Daarnaast bestonden bij de raad een aantal vragen over een specifiek project. Van dit project is een projectevaluatie opgesteld waarin diverse vragen over het project zijn beantwoord.

Gemeente Woudrichem, actualisatie grondexploitaties en planeconomische functie

Doel van deze opdracht was het actualiseren van de grondexploitaties, het geven van planeconomisch advies in diverse gebiedsontwikkelingen, en opstellen van een Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG).

Gemeente Barendrecht, Herziening grondexploitaties

Doel van deze opdracht was het uitvoeren van een herziening van een zevental grondexploitaties van de gemeente Barendrecht, de nadruk lag hierbij op een toets van het cijfermatige materiaal.

Gemeente Barendrecht, Risicoanalyse grondexploitaties

Doel van de opdracht was het globaal doorlichten van de grondexploitaties van de gemeente Barendrecht en het in kaart brengen van de belangrijkste risico’s.

Gemeente Zoetermeer, het opstellen van een Meerjaren Perspectief Grondbedrijf

Doel van het project was het verantwoorden van de behoefte aan weerstandsvermogen van het Grondbedrijf. Om daarmee de mogelijke risico’s van het Grondbedrijf op te vangen.

Daarnaast had de analyse tot doel een volledig overzicht te bieden van het totaal aan lopende exploitaties, het verwachte/geplande programma, de behoefte aan voorzieningen voor verliesgevende exploitaties etc.

Gemeente Den Haag, Risico en weerstandsvermogen analyse

Doel van het project was het verantwoorden van de behoefte aan weerstandsvermogen van het Grondbedrijf. Om daarmee de mogelijke risico’s van het Grondbedrijf op te vangen. Daarnaast had de analyse tot doel een volledig overzicht te bieden van het totaal aan lopende exploitaties, het verwachte/geplande programma, de behoefte aan voorzieningen voor verliesgevende exploitaties etc.

Gemeente Eindhoven. Risico en Weerstandsvermogen analyse van de lopende en in voorbereidingzijnde grondexploitaties

Doel van het project was het verantwoorden van de behoefte aan weerstandsvermogen van het Grondbedrijf. Om daarmee de mogelijke risico’s van het Grondbedrijf op te vangen. Daarnaast had de analyse tot doel een volledig overzicht te bieden van het totaal aan lopende exploitaties, het verwachte/geplande programma, de behoefte aan voorzieningen voor verliesgevende exploitaties etc.

Comments are closed.