procesmanagement en gebiedsontwikkeling

Gemeente Rotterdam, procesbegeleiding ontwikkeling visie Hart van Zuid, Zuidplein e.o.

Doel van deze opdracht was het vertalen van de verschillende visies naar een eerste concept plan voor het winkelcentrum Zuidplein e.o. dat als uitgangspunt dient voor verder onderzoek.

Stichting Nyenrode, begeleiding ontwikkeling visie op Landgoed Nyenrode

Doel van deze opdracht was het ontwikkelen van een visie op het Landgoed Nyenrode waarmee invulling wordt gegeven aan de ambities van de Universiteit rekeninghoudende met de diverse randvoorwaarden ten aanzien van natuur/milieu, cultuurhistorische waarde en verkeer.

Deelgemeente Amsterdam Noord, Haalbaarheidsonderzoek NDSM-werf

Opdracht was het uitvoeren van een marktonderzoek en een toets op de haalbaarheid van het programma en de vastgoedwaarden voor het plan NDSM-werf te Amsterdam.

GEM Saendelft, advisering inzake de ontwikkeling van het winkelcentrum Saendelft

Doel van het project was het geven van een advies als onafhankelijk deskundige inzake het geschil tussen aandeelhouders en vennoten over het centrum Saendelft.

Gemeente Delft, Haalbaarheidstoets realisatie van een crematorium

De gemeente wilde onderzoeken of de realisatie van een crematorium in de gemeente Delft haalbaar zou zijn en in welke vorm dit dan gerealiseerd zou moeten worden.

Gemeente Almere, Strategisch advies bij de keuze voor samenwerking bij de gebiedsontwikkeling

Doel van het project was het opstellen van een document dat de gemeente Almere ondersteunde bij de keuze en in het onderhandelingstraject met een eventuele samenwerkingspartner bij de ontwikkeling van Almere Poort.

Comments are closed.