Nieuw Utrecht

Nieuw Utrecht (NU) is een onafhankelijke netwerkorganisatie die zich inzet voor nieuwe stedelijkheid in Utrecht. Het is een club van doeners die vernieuwing in gang zetten via pilots, kleine strategische interventies, gestart vanuit een visie op de stad.

Nieuw Utrecht is een vereniging van mensen met liefde voor de stad. Grenzen verleggen, beweging creëren, nieuwe ideeën ontwikkelen en concrete projecten realiseren.

Nieuw Utrecht is ONTMOETEN én DOEN. Tweemaandelijks worden er informele netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Door middel van het bedenken en uitvoeren van concrete projecten wil NU vernieuwing in Utrecht stimuleren.

Bestuur:

Bastiaan Staffhorst | voorzitter
Bregje Deben | secretaris
Elsert Sikma | penningmeester
Alan Hoekstra

Comments are closed.