06th jan2013

VNG, Inzichtelijk maken consequenties van de kredietcrisis voor grondexploitaties

by admin

Doel van deze opdracht was het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van de kredietcrisis voor de financiële positie van gemeenten.

Comments are closed.