Gebiedseconomie

by admin

Gebiedseconomie.nl biedt juridische en financiële informatie over vastgoed- en gebiedsontwikkelingen. Ons doel is dat deze website uitgroeit tot een knooppunt van kennis en expertise voor vakgenoten door vakgenoten. Naast definities en termen is een selectie van artikelen, publicaties en opleidingen opgenomen. De inhoud van gebiedseconomie.nl wordt samengesteld door onze redacteuren. Wij nodigen alle bezoekers en gebruikers uit om aanvullingen en/of verbeteringen te mailen zodat de informatie op deze site steeds beter wordt en actueel blijft.

Zie voor meer informatie op gebiedseconomie.nl

Leegstand van Zaken

by admin

Leegstand van Zaken is hét platform voor nieuwe duurzame businesscases rondom bestaand vastgoed.

Afgelopen vijf jaar hebben wij een sterk netwerk weten op te bouwen in zes regio met de verschillende stakeholders, waaronder eindgebruikers, eigenaren en gemeentes.

Onze belangen liggen bij de kansen die ontstaan in een markt waar het aanbod de vraag overwoekerd. Hoe kunnen we het overschot aan (commercieel) vastgoed benutten ten bate van de eindgebruiker? In het gezond maken van de commerciële vastgoedmarkt geloven wij in transparantie boven transformatie.

VAN HARDWARE NAAR SOFTWARE

Leegstand van Zaken gaat uit van het continue creëren van stedelijkheid. En stedelijkheid gaat niet over kantoren, huizen, appartementen of winkels, maar over eten, drinken, ontmoeten, e-mailen, vergaderen, bellen, printen, relaxen, sporten……

Stedelijkheid gaat in deze tijd van stagnatie en krimp over hoe we ruimte anders kunnen exploiteren. De businesscase verschuift van de hardware (de gebouwen) naar de software (gebruikersbehoefte).

Afgelopen vijf jaar hebben wij een sterk netwerk weten op te bouwen in zes regio met de verschillende stakeholders, waaronder eindgebruikers, eigenaren en gemeentes.

Onze belangen liggen bij de kansen die ontstaan in een markt waar het aanbod de vraag overwoekerd. Hoe kunnen we het overschot aan (commercieel) vastgoed benutten ten bate van de eindgebruiker? In het gezond maken van de commerciële vastgoedmarkt geloven wij in transparantie boven transformatie.

 

Visie “Living on the edge” Merwedekwartier, Utrecht

by admin

Bergunlimited

by admin

Bergunlimited is een creatief bureau dat kennis van het vastgoeddomein zoals strategische besluitvormingstrajecten, conceptontwikkeling en programmamanagement combineert met kennis van verander- en organisatiekunde. De drijvende kracht en creatieve motor achter het bureau, Parcifal van den Berg, heeft op beide vlakken jarenlange ervaring. Samen met zijn opdrachtgevers werkt hij met veel enthousiasme aan projecten en opdrachten. 

Elsert Sikma werkt samen met Parcifal in verschillende opdrachten en initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn Planformatie en Visie “Living on the Edge” op het Merwedekwartier.

Studio Kaart

by admin

Studio Kaart is een multidisciplinair interieur en architectuurbureau, dat de kwaliteit van woon-, werk- en leefomgevingen van mensen wil verbeteren door middel van zinvolle, functionele en innovatieve ontwerpen. Zowel zakelijke als particuliere opdrachtgevers kunnen bij Studio Kaart terecht voor de meest uiteenlopende ontwerpopdrachten. In elk ontwerp staat de beleving van de gebruiker en zijn omgeving centraal. Studio Kaart onderzoekt maatschappelijke verschuivingen, technische ontwikkelingen en culturele veranderingen om tot de beste ontwerpoplossing te komen. Ze is een sparringpartner voor diverse instanties, de overheid, bedrijven en particulieren, die hun woon-, werk- en leefomgeving willen veranderen. Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen is voor Studio Kaart een vanzelfsprekendheid, die zich uit is in haar ontwerpen en in haar omgang met relaties.

Integrex

by admin

Integrex is een adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen gespecialiseerd in financieel strategisch advies.

Wij richten ons op zowel de (financiële) aansturing van individuele projecten als de (financiële) organisatie en management van projectprogramma’s en –portefeuilles. We versterken onze opdrachtgevers door onze integrale aanpak van vraagstukken, gebaseerd op de kennis en ervaring die wij met onze partners hebben opgebouwd bij zowel private als publieke opdrachtgevers.

Integrex staat voor een pragmatische aanpak met oog voor het breder perspectief van de opgave. Wij zijn sterk in het realiseren van strategie – samen met onze opdrachtgevers, op een duurzame en integere manier.

Planformatie

by admin

for·me·ren (werkwoord; formeerde, heeft geformeerd) vormen, samenstellen

plan (het; o; meervoud: plannen; verkleinwoord: plannetje)

1 uitgewerkt schema van economische of ruimtelijke ordening: bestemmingsplan, streekplanmeerjarenplan, rampenplan

2 opzet of voornemen; idee: plannen smeden maken; zijn plan trekken (a) bedenken wat men wil; (b) zijn gang gaan; (c) (België) zich kunnen behelpen

3 niveau: iets op een hoger plan brengen

plan·for·me·ren (werkwoord; planformeerde, heeft geplanformeerd)

Vormen, samenstellen en concretiseren van ideeën.

 

Zie op deze link voor meer informatie