Gebiedseconomie

Gebiedseconomie.nl biedt juridische en financiële informatie over vastgoed- en gebiedsontwikkelingen. Ons doel is dat deze website uitgroeit tot een knooppunt van kennis en expertise voor vakgenoten door vakgenoten....

Leegstand van Zaken

Leegstand van Zaken is hét platform voor nieuwe duurzame businesscases rondom bestaand vastgoed. Afgelopen vijf jaar hebben wij een sterk netwerk weten op te bouwen in zes...

Visie “Living on the edge” Merwedekwartier, Utrecht

Bergunlimited

Bergunlimited is een creatief bureau dat kennis van het vastgoeddomein zoals strategische besluitvormingstrajecten, conceptontwikkeling en programmamanagement combineert met kennis van verander- en organisatiekunde. De drijvende kracht en...

Studio Kaart

Studio Kaart is een multidisciplinair interieur en architectuurbureau, dat de kwaliteit van woon-, werk- en leefomgevingen van mensen wil verbeteren door middel van zinvolle, functionele en innovatieve...

Integrex

Integrex is een adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen gespecialiseerd in financieel strategisch advies. Wij richten ons op zowel de (financiële) aansturing van individuele projecten als...

Planformatie

for·me·ren (werkwoord; formeerde, heeft geformeerd) vormen, samenstellen plan (het; o; meervoud: plannen; verkleinwoord: plannetje) 1 uitgewerkt schema van economische of ruimtelijke ordening: bestemmingsplan, streekplan; meerjarenplan, rampenplan 2 opzet of voornemen; idee: plannen smeden maken; zijn plan trekken (a) bedenken wat men wil; (b) zijn gang gaan; (c) (België) zich...

VNG, Inzichtelijk maken consequenties van de kredietcrisis voor grondexploitaties

Doel van deze opdracht was het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van de kredietcrisis voor de financiële positie van gemeenten.

Planeconoom Gemeente Utrecht

Doel het invullen van de planeconomische rol op het project Stationsgebied van de gemeente Utrecht. Verantwoordelijk voor subsidies, conditionerende maatregelen en diverse deelprojecten.

Herbestemming kantoor tot studentenhuisvesting

In opdracht van Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappijvoert Planformatie een studie uit naar de herbestemming van een kantoor tot studentenhuisvesting. Planformatie is een multidisciplinair team van Studio Kaart, PRE-concept...